Open Water Diver (OWD) – kurz potápění s přístrojem do 18ti metrů

Kurzy potápění na Bali s českým instruktorem

V základním kurzu potápění „Open Water Diver“ (dále jen OWD) česky potápěč na otevřené vodě, Vás naučíme základům potápění s přístrojem a po absolvování kurzu obdržíte mezinárodně platný certifikát s doživotní platností s oprávněním:

 • samostatné potápění se vzduchovým přístrojem do hloubky 18 metrů
 • půjčování potápěčské výstroje v půjčovnách a centrech
 • plnění tlakových lahví
 • k účasti na potápěčských akcích, zájezdech a ponorech
 • vyžádání „nadváhy“ na potápěčskou výstroj u vybraných leteckých společností

Vstupní podmínky do kurzu „Open Water Diver“

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti (do průkazu před zahájením praxe!) nebo prohlášení o zdravotním stavu věk minimálně 14 let (souhlas zák. zástupce u nezletilých)

Náplň kurzu

 • teoretické přednášky (bezpečnostní pravidla, potápěčská – technika, fyzika, zdravověda) 8 – 10 hodin
 • praktická cvičení v bazénu / chráněném vodním prostoru (použití ABC – vylití masky, ustrojení a použití tlakové láhev, jacketu, plicní
 • automatiky, dýchání 2 frekventantů z 1 přístroje) 4 ponory na cca 20 min
 • praktická cvičení ve volné vodě / moři (použití ABC, jacketu, tlakové láhve, plicní automatiky, neoprenového obleku – správné vyvážení,
 • orientace – kontrola ve skupině, nácvik krizové situace, záchrany) 4 ponory s přístrojem v doprovodu instruktora v délce cca 20 min.
 • závěrečné přezkoušení, test, certifikace (nutná fotografie pasového formátu)
 • průběh kurzu se upřesňuje s účastníky při zahájení a průběžně se upřesňuje po vzájemné dohodě

Materiální zabezpečení

 • základní potápěčská výstroj (ABC): maska, dýchací trubice (šnorchl) a ploutve – musí mít každý účastník kurzu vlastní
 • tlaková láhev + plnění, jacket, plicní automatika, neoprenový oblek, závaží – zapůjčení v ceně kurzu

Cena kurzu „Open Water Diver“

 • Základní cena kurzu * 7.900,- Kč
 • Certifikace a učebnice UDI  1.000,- Kč
 • Certifikace a učebnice PADI 2.800,- Kč
 • Logbook UDI 220,- Kč
 • Desky UDI (na průkaz a logbook) 220,- Kč
 • Plastová certifikační karta UDI 500,- Kč
 • Logbook a desky PADI 500,- Kč
 • * Zahrnuje teorii (5-10 hod.), praxi v bazénu (4 ponorů na 20 min.) a ve volné vodě (4 ponory na 20 min.)

Průběh kurzu

 1. teoretické přednášky
 2. praxe v bazénu (kondiční tréninky)
 3. praxe ve volné vodě (výcvikové ponory) – max. 3 ponory v 1 dni
 4. písemný test na závěr teorie
 5. vystavení certifikace na závěr praxe (nutná 1 fotografie pasového formátu)
Menu